Importør av kjente merkevarer

Kjøpsbetingelser

Last ned Retur og reklamasjonskjema
Last ned Retur og reklamasjonskjema for Trygg kjetting

Last ned Retur og reklamasjonskjema for Defa

Last ned retningslinjer for Defa reklamasjonsbehandling

Ved søknad om konto vil vi ta en kredittsjekk av dit selskap.

Leveringsbetingelser:
Varene sendes ut for kjøperens regning og risiko.
For Thule bokser gjelder egne fraktpriser, uansett avtale. Assuranse besørges kun etter ordre.

Betalingsbetingelser:
15 dager netto. Ved for sen betaling beregnes 0,75% rente pr. måned. (9% pr år) Fakturering: 4 ganger pr. mnd. Samlefaktura (den 8. 15. 23. og 30.)

Ekspedisjonsomkostninger  kr 25,- pr. faktura.
På ordre under netto kr. 700,- kommer et ekspedisjonsgebyr på kr. 50,-

Retur:
Retur skal være godkjent av selgeren på forhånd.
Reklamasjon må skje innen 8 dager etter varens mottagelse.
Varen samt varens emballasje må være ubeskadiget og uten prismerking.
Selgerens pakkseddel/fakturanummer må oppgis (kopi av pakkseddel/faktura må medsendes).
Ved godkjent retur krediteres kjøper for varens fakturabeløp minus returfrakt samt et returgebyr på 20%, minimum kr. 50,-.
Unntak for returbetingelsene er retur som skyldes feilekspidering av oss.
Spesialbestilte varer tas ikke i retur. Returneres på billigste måte. Post inntil 35 kg.

RETURADRESSE:

Postboks 142, 2021 Skedsmokorset.
Leveringsadresse til:
Industriveien 1, 2020 Skedsmokorset.


Selger har salgspant i de leverte varer inntil kjøpesummen inklusive renter og omkostninger er fullt ut betalt.
Aksept ansees ikke som betaling før den er innfridd i sin helhet.