Importør av kjente merkevarer

Lister og Matter

Teknisk informasjon Tabellen viser forskjellige egenskaper for div. gummiblandinger i lister.: NR NBR CR EPDM Produkter Skriv ut side Kjemisk betegnelse Naturgummi NR Nitril gummi NBR Neopren CR Ethyrlen propylen EPDM Hardhet (shore) 40-90° 45-90° 40-90° 40-90° Trekkstyrke N/mm² 4-15 4-14 5-15 6-13 Tilbakeelastikk ved 20°C Utmerket Tilfredstillende God God Slitestyrke Meget god God God God (1) Kjemisk bestandighet God Tilfredstillende God Meget god (1) Olje bestandig Dårlig Utmerket God Dårlig (1) Bensin Bestandighet Ingen God Dårlig Dårlig (1) Oppløsningsmidlel bestandig Dårlig God God (3) Tilfredstillende (4) Temperatur-bestandighet °C -30 - +80° -30 - +100° -25 - +100° -40 - +100° Ozonbestandighet Tilfredsillende Tilfredsillende Meget god Utmerket Varighet God God Meget god Utmerket Gassugjennomtrenging Tilfredsillende Tilfredsillende God Tilfredsillende (2) Motstand mot deformering Meget god God God God Bindekraft til metall Utmerket Tilfredsillende God Tilfredsillende Bindekraft mot tekstiler Utmerket Tilfredsillende Utmerket Tilfredsillende (1) På grunn av mange typer kjemikalier, Oppløsningsmidler, Temperaturer, kan de opplyste verdier, i enkelte tilfeller avike fra normalen. (2) Ved veldig lave eller høye temperaturer reduseres motstanden normalt (3) God utvidelsemotstandig mot forskjellige bløte vesker. (4) Det dreier seg om grenseverdier som kan svinge alt etter samensetting av blandinger. Ved fast montering i grenseområdet for listen, kan endringer oppstå. Ved ekstreme påvirkninger kreves det spesielle egenskapninger.