Importør av kjente merkevarer

Kjøpsbetingelser

Last ned Retur og reklamasjonskjema  (krever Adobe Reader)
Last ned Retur og reklamasjonskjema for Trygg kjetting  (krever Adobe Reader)

Last ned reklamasjonsskjema for Varta  (krever Adobe Reader)

Last ned Retur og reklamasjonskjema for Defa  (krever Adobe Reader)

Last ned retningslinjer for Defa reklamasjonsbehandling  (krever Adobe Reader)

Ved søknad om konto vil vi ta en kredittsjekk av ditt selskap.

Leverings- og fraktbetingelser

Avtalen:

Salgsavtalen er inngått i henhold til nedenstående betingelser såfremt disse ikke avvikes på grunnlag av annen skriftlig avtale.

Priser:

Oppgitte priser er eksklusive merverdiavgift. Vi tar forbehold om prisendring uten forutgående varsel såfremt det ikke foreligger en skriftlig avtale om annet.

Levering:

Levering skjer ex works Skedsmokorset såfremt det ikke foreligger en skriftlig avtale om annet. Levering har skjedd og risikoen går over til kjøperen når varen leveres fraktfører.

Betalingsbetingelser:

Firmaer: kontant eller standard 15 dager etter fakturadato såfremt det ikke foreligger en skriftlig avtale om annet. Privatpersoner: kontant.  Fakturering: 4 ganger pr. mnd. Samlefaktura (den 8. 15. 23. og 30.). Ekspedisjonsomkostninger  kr 25,- pr. faktura. På ordre under netto kr. 300,- kommer et ekspedisjonsgebyr på kr. 50,-.

Morarenter og purregebyr:

Ved for sen betaling beregnes 0,71% rente pr. måned. (8,5% pr år).

Reklamasjoner:

Reklamasjoner må skje omgående og senest innen 8 dager etter at varen er mottatt. kjøper plikter å undersøke den kjøpte gjenstand straks denne er kommet i hans/hennes besittelse.

Garanti:

Garanti ytes på våre produkter i samme utstrekning som vi er dekket av garanti fra våre leverandører. Normalt er dette 12 måneder. Selger står fritt til å avgjøre om den reklamerte gjenstand skal repareres eller byttes. Garantireparasjoner skal utføres av oss eller av verksted godkjent av oss.

Force majeure:

Force majeure gir ikke kjøperen rett til å heve kjøpet. Eventuell forskyvning av leveringstiden på grunn av force majeure gir ikke kjøperen rett til erstatning.

Ansvar:

Vårt økonomiske ansvar er begrenset til verdien av de leverte produkter. Vi påtar oss således intet ansvar for produksjonstap eller skade på person eller gods eller tap av fortjeneste.

Varer på prøve:

Alle varer utlevert med avtalt prøvetid blir fakturert ved levering og kreditert ved avtalt retur. Om ikke varen returneres innenfor avtalt prøvetid, regnes varen som solgt. Eventuell returfrakt betales av kjøper.

Salgspant:

De leverte varer er selgers eiendom inntil helekjøpesummen med tillegg av eventuelle renter og omkostninger er betalt.

Retur av varer:

Retur skal skje innen 8 dager etter varens mottagelse. Retur aksepteres kun etter avtale med oss. Originalemballasjen skal være ubeskadiget og uten prismerking.

Retur av spesialbestilte varer aksepteres ikke.

Retur skal være godkjent av selgeren på forhånd. Kopi av faktura eller pakkseddel samt utfylt returskjema skal vedlegges varen ved retur. Ved retur som skyldes feil fra vår side betaler vi returfrakt med våre fraktpartnere. Varen krediteres 100%. Ved retur som ikke skyldes feil fra vår side betales frakten av kjøper. Ved godkjent retur krediteres kjøper for varens fakturabeløp minus returfrakt samt et returgebyr på 20%, minimum kr. 50,-.

Returadresse:

Rodin & CO AS
Postboks 142, 2021 Skedsmokorset.
Leveringsadresse til:
Industriveien 1, 2020 Skedsmokorset.