Importør av kjente merkevarer

Vi er sterkere enn det svakeste ledd!

Alle Trygg Super-kjettingene er garantert mot brudd.

Super består av modellene Standard, Tett. Grizzly, Sikk Sakk og Tvilling.
Garantien forutsetter at kjettingen er brukt i henhold til produsentens anvisning (spesifisert i medfølgende bruksanvisning).
Piggslittasjen må ikke ha nådd ned til sveisevulst. Garantien gjelder i ett år etter kjøpsdato mot framvisning av faktura.
Eventuell reklamasjon dokumenteres med bilde og reklamasjonsskjema som du finner her.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Trygg prisliste

 Prisliste Trygg kjetting 2018-2019. OBS: avvikende rabatt på skogskjetting.


                         

Last ned Hazet Truck / CV brosjyre.