Importør av kjente merkevarer

Smøregrav fra SMT

Vi leverer ferdigprodusert smøregrav fra SMT. Smøregravene er produsert i stål, og blir produsert hos Sheet Metal Technologies GmBh i Kehl, Tyskland. SMT har mange års erfaring i å produsere disse smøregravene, og kan tilby løsninger til ethvert behov.

Behovene er mange, og det er nærmest bare fantasien som setter grenser. Vi har levert flere forskjellige type løsninger og graver som har bremsetester og slitasjetester integrert i graven. Slike smøregraver blir ofte valgt av kunder som utfører Periodisk Kjøretøy Kontroll (PKK).

smøregrav

Smøregrav i den lengden du ønsker

En smøregrav  fra SMT kan leveres i den lengden kunden ønsker, inntil 40 meter. Og det kan velges imellom 3 forskjellige ståhøyder, 1,40, 1,50 og 1,60 meter. Belastningsklassene som leveres er SLW30 og SLW60. Gravene kan videre utstyres med spillolje/frostvæske håndtering, servicebokser hvor smøreutstyr som oljetromler, fettpistoler etc. kan plasseres. I tillegg kan det velges løsninger med sideinngang via trapp/tunell og utsparing i siden for motorreparasjoner på blant annet busser.

Når en smøregrav leveres, blir den transportert med lastebil, og heises ned på et på forhånd støpt fundament. Graven blir da boltet fast i dette fundamentet og riktig nivå i forhold til ferdig gulv i verkstedet blir justert. Dette arbeidet utføres av erfarne serviceteknikere hos Rodin & Co. AS. Trekkerør for el-kabler, spillvann, spillolje, trykkluft, gruveutlufting og de behov som måtte finnes blir lagt før det fylles inntil graven og gulvet støpes.

Smøregrav 2

Entreprenører ser fordelen med ferdigproduserte smøregraver som meget stor i forhold til byggetiden for et nytt bygg. Mye kan forberedes på forhånd, og når graven blir montert er det lite arbeid som må utføres før gulvet kan støpes. Tiden det tar å lage en tradisjonell smøregrav i betong er mye større enn det å velge en ferdigprodusert grav. Det er også fullt mulig å velge en ferdigprodusert grav til eksisterende bygg.

Rodin & Co. AS har de siste årene fått god erfaring i å levere ferdigproduserte smøregraver. Vi må tidlig inn i prosessen, og god planlegging er en forutsetning. I de årene vi har levert graver, har vi bygd opp en god relasjon til større entreprenører i Norge.

Har du spørsmål vedrørende en tilpasset smøregrav? Ta kontakt med: Tor Sanden på mobil 416 85 874. Du kan også nå han ved å klikke "Kontakt Oss"

kontakt oss