Importør av kjente merkevarer

Finansiering

For mange bedrifter vil det å investere i nytt utstyr påvirke likviditeten. Uheldigvis er det derfor mange som utsetter kjøp av utstyr som kunne vært med på å bedre effektiviteten og gitt bedriften økt konkurranseevne og handlekraft. Med en lav månedlig kostnad kan du få splitter nytt utstyr og sørge for at grunnlaget for inntjeningen er optimal.

Hva kan du leie?
Ved leie får du full bruksrett og tilgang til oppdatert utstyr og mulighet for utskiftning og oppgradering ved behov. Du kan leie alt fra enkeltmaskiner, komplette verktøyvogner, løftebukker og testutstyr.
Leieobjektet må være en selvstendig enhet som skal kunne avskrives.

Økonomiske forhold
Leie gir 100% finansiering og frigjør driftskapital som kan investeres i bedriftens kjernevirksomhet uten å belaste likviditeten. Å ha faste månedsutgifter gir din bedrift forutsigbar budsjettering og enklere regnskapsføring. Siden du har bruksrett men ikke eiendomsrett til utstyret får du fradrag for leieutgiftene både resultat og skattemessig. Det er bruksretten og ikke eiendomsretten som skaper grunnlaget for din bedrifts lønnsomhet.

Leieperiode
Varigheten på leien avtales ved inngåelse og har en sluttdato. Ved endt leieperiode har du tre valg: Forlenge avtalen med nytt utstyr, anmode om å kjøpe eller levere utstyret tilbake.

Forsikring og vedlikehold
Utstyret som leies må forsikres. Du kan enten ha egen forsikring eller benytte deg av utleiers avtale. Om du benytter annet en utleiers forsikring, sørg for at utstyret meldes inn. Ved leie må du også normalt tegne vedlikeholdsavtale for vedlikehold av utstyret. 

Vi tilbyr leie gjennom IKANO Bank, og serviceavtaler/årskontroller gjennom eget serviceapparat.

Når du har funnet utstyr du ønsker å leie kontakter Rodin Ikano Bank SE som vil foreta en kredittvurdering av ditt selskap. Så snart en positiv godkjenning foreligger, kan leieavtale opprettes og utstyret leveres. Dette tar vanligvis 1-2 dager.

Har du andre spørsmål om leie, eller ønsker å få et tilbud? 

Send epost