Importør av kjente merkevarer

Personvern

Personvernerklæring

Denne erklæringen beskriver hvordan Rodin & Co a/s samler inn og behandler personopplysninger. Personopplysninger er opplysninger som kan knyttes til en enkeltperson. Personopplysninger behandles av Rodin & Co a/s i funksjon som leverandør av varer og tjenester, og som del av markedsførings- og informasjonsarbeid.

Behandling av personopplysninger til markedsførings- og informasjonsarbeid

Informasjon om personer er begrenset til navn, tittel, e-postadresse, arbeidsplass, adresse, mobil og telefonnummer. Rodin & Co a/s  behandler nevnte personopplysninger med det formål å drive markedsførings- og informasjonsarbeid og for å kunne drifte vår virksomhet. Disse personopplysningene blir ikke gjort tilgjengelig for andre virksomheter.

Abonnement på våre nyhetsbrev, invitasjoner, kampanjer, fredagstilbud og viktige meldinger,  innebærer at du mottar e-post når du har gitt ditt samtykke til dette og så lenge vi har en gyldig e-post adresse. Vi sender normalt ut informasjon 4 ganger hver måned. Samtykke til disse utsendingene innhentes når vi registrerer personopplysninger i vårt system for kundeoppfølging (CRM). Innsamling av disse opplysninger gjøres via jevnlig kundekontakt gjennom våre salgsrepresentanter, kundeportal/nettbutikk og direkte kontakt med kunde som ledd i å levere våre tjenester. Videre innhenter vi informasjon fra offentlige registre (adresser og organisasjonsnumre), samt at personer selv melder seg på våre nyhetsbrev og gir samtykke til å motta disse. Det er frivillig å motta nyhetsbrev og annen markedsføring fra oss. Du kan derfor når som helst trekke tilbake ditt samtykke. I alle nyhetsbrev er det oppgitt en lenke til avmeldingsside hvor hver enkelt selv må melde seg av ved å bruke den oppgitte lenken. Ved krav om innsyn og sletting vil vi avgi data og eventuelt bekreftelse på sletting, innen 30 dager.

Utlevering av personopplysninger til tredjeparter

Rodin & Co a/s utleverer ingen personopplysninger til tredjeparter.

Rettighetene til den personopplysningene gjelder

I henhold til gjeldende personvernlovgivning har den som får sine personopplysninger behandlet av Rodin & Co a/s (den registrerte) følgende rettigheter:

 

  • Rett til å be om bekreftelse på hvorvidt vi behandler personopplysninger om vedkommende og innsyn i opplysningene. I noen tilfeller kan du også be oss om en elektronisk kopi. Retten til innsyn gjelder ikke ubetinget, men kan blant annet være begrenset av taushetsplikt.
  • Dersom personopplysningene ikke er korrekte, kan den registrerte be om at informasjonen blir oppdatert eller på annen måte korrigert.
  • Under visse omstendigheter har den registrerte rett til å få slettet opplysningene. Rodin & Co a/s vil vurdere om forespørselen skal imøtekommes. Merk at vi kan ha juridiske rettigheter eller forpliktelser til å beholde opplysningene. Dersom forespørsel om sletting skal imøtekommes i henhold til gjeldende regler, vil Rodin & Co a/s gjøre det uten unødig forsinkelse.
  • Hvis vi behandler personopplysningene dine basert på ditt samtykke, kan du når som helst trekke dette tilbake.

 

Sist oppdatert 29-06-2018